ERIKSEN HMS AS ER EN AV NORGES FREMSTE EKSPERTER PÅ ASBEST- OG MILJØKARTLEGGING

Velkommen til vårt selskap

Våre medarbeidere har solid erfaring, noen med over 35 år i bransjen, og vi er en foretrukket samarbeidspartner for mange aktører innenfor bygg, anlegg og eiendom. Vi utfører asbest- og miljøkartlegging og produserer dokumentasjon som kartleggingsrapporter, miljøsaneringsbeskrivelser, avfallsplaner, tiltaksplaner mm. Vi er ofte rådgivere for byggherrer og entreprenører i gjennomføringsfasen, og utfører 3.partskontroller ved utført saneringsarbeid.

Asbest har vært og er et hovedfokus for Eriksen HMS. Vi har utarbeidet kartleggingsplaner for store og små eiendomsbesittere, og har egne rutiner for kartlegging. Vi har også laget et eget system for objektive risikovurdering av funn, og på bakgrunn av funn og vurdert risiko kan vi utarbeide forslag til tiltaksplaner.

Eriksen HMS sin daglige leder er styremedlem i Forum for miljøkartlegging og -sanering, samt leder for Asbestforum.

Kontakt Oss

    There are no comments

    Leave a Reply

    © 2021 All right reserved

    Start typing and press Enter to search

    Shopping Cart